Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
130
Tuần này:
353
Tháng này:
1758
Tất cả:
55004
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ TIẾN NÔNG                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, TRƯỞNG 10 THÔN

XÃ TIẾN NÔNG

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn Trí

Bí Thư đảng ủy

 

2

Nguyễn Văn Mỳ

PBT-CTHĐND

01298089695

3

CB HĐND-UBND

 

 

4

Đào Hữu Ngọc

CTUBND

 

5

Nguyễn Văn Ngọc

PCTH§ND

 

6

Nguyễn Đình Cánh

PCTUBND

 

7

Nguyễn Bá Sơn

Tr­ëng QS

 

8

Đào Xuân Dự

§C - XD

 

9

Phạm Văn Điền

TPHT

 

10

Nguyễn Văn Nhâm

TCKT

 

11

Nguyễn Thị Thắm

L§TBXH

01298086220

12

Lê Trường Giang

VPCCHC

 

13

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-XD

01298088992

14

Lê Xuân Bảy

CBVH

0919819686

15

Lê Hữu Đặng

VPTK

 

16

Nguyễn Thế Nội

Trưởng CA

01298087508

17

Cán bộ Đoàn thể

 

 

18

Đỗ Đức Xã

CTMTTQ

 

19

Nguyễn Đình Đáng

BT ĐTN

             01298089661

20

Đào thị Quế

CTHPN

 

21

Hà Đào Lừng

CTHND

01298089624

22

Đỗ Xuân Lắm

CTHCCB