Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903
 ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ TIẾN NÔNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT. CTUBND 

0973174941 

 Nguyễn Văn SơnPCT. UBND xã0382173729

4

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

5

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

6

Đồng Sỹ Đạt

Trưởng Công an

09884610268

7

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

8

Nguyễn Xuân Cả

ĐC - XD

0985904116 

9

Vũ Trọng Lộc

TP- HT

0915979319

10

Lê Văn Ngọc

TCKT

0982911181 

11

Nguyễn Thị Thắm

CCTBXH

0989264863

12

Lê Trường Giang

VPCCHC

0348294333

13

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

14

Nguyễn Thị Lan

CC VHXH

0838289986

15

Lê Hữu Đặng

VPTK

0964925686

16

Hoàng Văn Đang

CC TP

0915399724

17

 Lương Đình Phượng

CC TP

0911974387

18

Nguyễn Văn Sơn

BT ĐTN

0382173729

19

Đào thị Quế

CTHPN

0373447554

20

Hà Đào Lừng

CTHND

0934286554

21

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456