Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
152
Hôm qua:
151
Tuần này:
445
Tháng này:
819
Tất cả:
74509
 ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ TIẾN NÔNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT. CTUBND 

0973174941 

4

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

5

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

6

Lương Đình Phượng

Trưởng Công an

0911974387 

7

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

8

Nguyễn Xuân Cả

ĐC - XD

0985904116 

9

Phạm Văn Điền

TP- HT

0906193547 

10

Lê Văn Ngọc

TCKT

0982911181 

11

Nguyễn Thị Thắm

LTTBXH

0989264863

12

Lê Trường Giang

VPCCHC

0348294333

13

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

14

Nguyễn Thị Lan

CC VHXH

0838289986

15

Lê Hữu Đặng

VPTK

0964925686

16

Hoàng Văn Đang

CC TP

0915399724

17

Vũ Trọng Lộc

CC TP

0915979319

18

Nguyễn Văn Sơn

BT ĐTN

0382173729

19

Đào thị Quế

CTHPN

0373447554

20

Hà Đào Lừng

CTHND

0934286554

21

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456