Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
17
Tuần này:
185
Tháng này:
455
Tất cả:
128505

Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Nông

Ngày 25/08/2021 10:40:36

Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Nông

 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ TIẾN NÔNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Đình Toàn

PBT. CTUBND 

0353489589 

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT. UBND xã

0382173729

5

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

6

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

7

Đồng Sỹ Đạt

Trưởng Công an

09884610268

9

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

10

Vũ Trọng Lộc

TP- HT

0915979319

11

Lê Văn Ngọc

TCKT

0982911181 

12

Nguyễn Thị Thắm

CCTBXH

0989264863

13

Lê Trường Giang

CT HND

0348294333

14

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

15

Nguyễn Thị Lan

CC VHXH

0838289986

17

Lê Hữu Đặng

VPTK

0964925686

18

 Lương Đình Phượng

CC TP

0911974387

19

Lê Thị Thịnh

BT ĐTN

0382173729

20

Đào Thị Quế

CTHPN

0373447554

21

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456

 

  

Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Nông

Đăng lúc: 25/08/2021 10:40:36 (GMT+7)

Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Nông

 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ TIẾN NÔNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Đình Toàn

PBT. CTUBND 

0353489589 

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT. UBND xã

0382173729

5

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

6

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

7

Đồng Sỹ Đạt

Trưởng Công an

09884610268

9

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

10

Vũ Trọng Lộc

TP- HT

0915979319

11

Lê Văn Ngọc

TCKT

0982911181 

12

Nguyễn Thị Thắm

CCTBXH

0989264863

13

Lê Trường Giang

CT HND

0348294333

14

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

15

Nguyễn Thị Lan

CC VHXH

0838289986

17

Lê Hữu Đặng

VPTK

0964925686

18

 Lương Đình Phượng

CC TP

0911974387

19

Lê Thị Thịnh

BT ĐTN

0382173729

20

Đào Thị Quế

CTHPN

0373447554

21

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456