Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
82
Tuần này:
546
Tháng này:
546
Tất cả:
66914

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

Ngày 02/03/2020 16:31:52

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT TT

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT

0973174941

4

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

5

Đào Hữu Ngọc

Ủy viên

0384368141

6

Lương Đình Phượng

Ủy viên

0911974387

7

Hà Đào Lừng

Ủy viên

0934286554

8

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên

0333160456

9

Đào Thị Quế

Ủy viên

0373447554

10

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

0382173729

11

Lê Hữu Đặng

Ủy viên

0964925686

12

Hoàng Văn Đang

Ủy viên

0915399724

13

Đào Thị Dung

Ủy viên

0367073742

 

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

Đăng lúc: 02/03/2020 16:31:52 (GMT+7)

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT TT

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT

0973174941

4

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

5

Đào Hữu Ngọc

Ủy viên

0384368141

6

Lương Đình Phượng

Ủy viên

0911974387

7

Hà Đào Lừng

Ủy viên

0934286554

8

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên

0333160456

9

Đào Thị Quế

Ủy viên

0373447554

10

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

0382173729

11

Lê Hữu Đặng

Ủy viên

0964925686

12

Hoàng Văn Đang

Ủy viên

0915399724

13

Đào Thị Dung

Ủy viên

0367073742