Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
17
Tuần này:
144
Tháng này:
414
Tất cả:
128464

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

Ngày 02/03/2020 16:31:52

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT TT

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT

0973174941

4

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

5

Đào Hữu Ngọc

Ủy viên

0384368141

6

Lê Thị Thịnh

Ủy viên

0385389631

7

Hà Đào Lừng

Ủy viên

0934286554

8

Trần Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

9

Vũ Quôc Long

Ủy viên

0906035171

10

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

0382173729

11

Lê Trường Giang

Ủy viên

0975216007

12

Đồng Sỹ Đạt

Ủy viên

0984610268

 
 
  

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

Đăng lúc: 02/03/2020 16:31:52 (GMT+7)

Thông tin nhân sự BCH Đảng ủy

THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT TT

0368920971

3

 Nguyễn Lê Khương

PBT

0973174941

4

Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

5

Đào Hữu Ngọc

Ủy viên

0384368141

6

Lê Thị Thịnh

Ủy viên

0385389631

7

Hà Đào Lừng

Ủy viên

0934286554

8

Trần Văn Tiến

Ủy viên

0988050042

9

Vũ Quôc Long

Ủy viên

0906035171

10

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên

0382173729

11

Lê Trường Giang

Ủy viên

0975216007

12

Đồng Sỹ Đạt

Ủy viên

0984610268