Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Danh sách cán bộ, công chức xã Tiến Nông

Ngày 19/09/2023 10:18:36

Danh sách cán bộ, công chức xã Tiến Nông

 ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   XÃ TIẾN NÔNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Đình Toàn

PBT. CTUBND 

0973174941 

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT. UBND xã

0382173729

5

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

6

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

7

Đồng Sỹ Đạt

Trưởng Công an

09884610268

8

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

9

Vũ Trọng Lộc

TP- HT

0915979319

10

Nguyễn Thị Tuyết

TCKT

0978095782

11

Nguyễn Thị Thắm

CCVHXH

0989264863

12

Lê Trường Giang

CT hội ND

0348294333

13

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

14

Hà Thị Yến

VPTK

0931356810

15

Lê Thị Thịnh

BT ĐTN

0382173729

16

Đào Thị Quế

CTHPN

0373447554

17

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Danh sách cán bộ, công chức xã Tiến Nông

Đăng lúc: 19/09/2023 10:18:36 (GMT+7)

Danh sách cán bộ, công chức xã Tiến Nông

 ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   XÃ TIẾN NÔNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TIẾN NÔNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Tuân

Bí Thư đảng ủy

0982903835 

2

Nguyễn Đình Đáng

PBT-CTHĐND

0368920971

3

 Nguyễn Đình Toàn

PBT. CTUBND 

0973174941 

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT. UBND xã

0382173729

5

Nguyễn Văn Tiến

PCT HĐND

0988050042 

6

Đào Hữu Ngọc

CT MTTQ

0384368141 

7

Đồng Sỹ Đạt

Trưởng Công an

09884610268

8

Trần Văn Tiến

Chỉ huy trưởng QS

0974368274 

9

Vũ Trọng Lộc

TP- HT

0915979319

10

Nguyễn Thị Tuyết

TCKT

0978095782

11

Nguyễn Thị Thắm

CCVHXH

0989264863

12

Lê Trường Giang

CT hội ND

0348294333

13

Nguyễn Thị Thuỷ

ĐC-NN XD NTM

0949628338

14

Hà Thị Yến

VPTK

0931356810

15

Lê Thị Thịnh

BT ĐTN

0382173729

16

Đào Thị Quế

CTHPN

0373447554

17

Nguyễn Bá Sơn

CTHCCB

0333160456