Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Huyện Triệu Sơn tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội chi bộ trên địa bàn.

Ngày 18/02/2020 14:59:16

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo quy định

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/HU về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, và các nội dung Hướng dẫn về tổ chức đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội Đảng các cấp, giữa vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới sáng tạo và phát triển; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trực tiếp là cấp ủy, BTV cấp ủy; coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Chú trọng phát hiện giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Đối với công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phải tập trung triển khai theo đúng trình tự, hướng dẫn, thông qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng của địa phương, đơn vị.


Một số hình ảnh đại hội các chi bộ của Đảng bộ xã Dân Lý, Dân Quyền, Thị Trấn Triệu Sơn.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Huyện ủy đến ngày 17/2/2020 toàn huyện đã có 170/434 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội đạt tỷ lệ 39,1%. Hiện tại Huyện ủy Triệu Sơn đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 2/2020, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn điểm vào tháng 3/2020 theo đúng các nội dung quy định.
Thùy Dung

Huyện Triệu Sơn tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội chi bộ trên địa bàn.

Đăng lúc: 18/02/2020 14:59:16 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo quy định

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/HU về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, và các nội dung Hướng dẫn về tổ chức đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp ủy cấp trên về đại hội Đảng các cấp, giữa vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới sáng tạo và phát triển; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trực tiếp là cấp ủy, BTV cấp ủy; coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Chú trọng phát hiện giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Đối với công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phải tập trung triển khai theo đúng trình tự, hướng dẫn, thông qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng của địa phương, đơn vị.


Một số hình ảnh đại hội các chi bộ của Đảng bộ xã Dân Lý, Dân Quyền, Thị Trấn Triệu Sơn.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Huyện ủy đến ngày 17/2/2020 toàn huyện đã có 170/434 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội đạt tỷ lệ 39,1%. Hiện tại Huyện ủy Triệu Sơn đang tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 2/2020, chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn điểm vào tháng 3/2020 theo đúng các nội dung quy định.
Thùy Dung