Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Thông báo nhiệm vụ trước trong và sau tết

Ngày 05/02/2024 15:27:53

Thông báo nhiệm vụ trước trong và sau tết

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ TIẾN NÔNG                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                      

Số:         /TB-UBND                             Tiến Nông, ngày      tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán

Giáp Thìn năm 2024

               

         Kính gửi:  Thủ trưởng các ngành, cơ quan,  đơn vị cùng toàn thể nhân dân trong toàn xã.

 

         Căn cứ công văn hướng dẫn của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

         Căn cứ Nghị Quyết số 54 – NQ/ĐU ngày 01/02/2024 của BCH Đảng ủy xã Tiến Nông;

         Căn cứ kế hoạch thực hiện các nhiệm trước trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch UBND xã Tiến Nông;

         Chủ tịch UBND xã Tiến Nông yêu cầu Thủ trưởng các ngành, cơ quan, ông trưởng thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:        

                   Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, trước hết tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024 trong khung thời vụ, chủ động phòng chống rét, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng tết trồng cây đảm bảo thiết thực hiệu quả; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh đi lại của nhân dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong dịp tết, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn; chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, thiên tai có thể sảy ra trong thời gian tới. Trước mặt cần tập trung ở một số lĩnh vực, đó là:

         1. Về nông nghiệp

         -Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm bón, chốt giữ nước cho cây lúa,  các thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án kịp thời chăm sóc cây trồng và vật nuôi khi thời rét đậm, rét hại. Không để thiếu nước, ngập úng sảy ra. Sản xuất vụ chiêm xuân hướng tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất, chuyển sang các mô hình có giá trị kinh tế cao bền vững.

                   - Tập trung quan tâm làm tốt công tác giao thông thủy lợi để phục vụ nhân dân có đủ nước để chăm bón cây trồng ; chủ động xây dựng phương án chống rét, hạn, úng, sâu bệnh, chuột có thể xảy ra trong sản xuất

         - Chăn nuôi: Thường xuyên kiểm tra tình hình diễn biến của dịch bệnh mùa đông, ra thông báo khuyến cáo cho nhân dân, các hộ chăn nuôi chủ động trong phòng chống dịch bệnh  cho đàn gia súc, gia cầm; nếu có, khoanh vùng ngay và xử lý kịp thời không để lây lan thành dịch, không được sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất thải gây ô nhiễm môi trường kết hợp với tái đàn chăn nuôi theo công nghệ sinh học.

          - HTX xây dựng kế hoạch tham mưu phối hợp với các cơ quan chuyên môn  kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở bán vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Nếu phát hiện các cơ sở bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng

kém chất lượng  phải báo cáo về cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, xử lý kịp thời.

        Lĩnh vực này Giao cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính nông nghiệp, Giám đốc HTX tham mưu, các cơ quan đơn vị, công chức có liên quan, các trưởng thôn tổ chức thực hiện.

       2.Về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh

      - Tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng.

     - Trạm y tế xã phân công người trực 24/24 giờ trong ngày Tết để phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh, điều trị bệnh.

        Lĩnh vực này Giao cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực VHXH chỉ đạo Trạm y tế, Công chức VHXH tham mưu, các cơ quan đơn vị, công chức có liên quan, các trưởng thôn tổ chức thực hiện.

 3. Môi trường và an toàn thực phẩm

            Tập trung làm tốt việc thu gom rác thải theo quy định, thực hiện tổng vệ sinh môi trường trong làng, ngoài đồng. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tính tự chủ, tự giác của nhân dân nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên phát huy phong trào chiều  chủ nhật hàng tuần là ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã.

         Trạm y tế xã, công chức địa chính nông nghiệp, công chức văn hóa xã hội phối hợp với cấp trên tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát nhanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã; tham mưu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên Cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

         Lĩnh vực này giao cho Đ/c Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp, các ông /bà  trưởng thôn phối hợp với hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để thực hiện.

4. Tài chính ngân sách

                   - Đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ cho các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ưu tiên chế độ con người, các chương trình mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt chuẩn bị kinh phí đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết, nhất là các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như các chế độ chính sách khác trong nhân dân đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ đúng đối tượng và pháp luật.

      Lĩnh vực này Giao cho đ/c kế toán, đ/c chính sách tham mưu.

         5. Văn hóa xã hội

         - Tập trung kiểm tra hệ thống truyền thanh xã, thôn; tăng cường thông tin  các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương trọng tâm là các vấn đề an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, phòng chống pháo nổ, các loại pháo khác trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

         - Xây dựng kế hoạch in, treo băng zon tuyên truyền ở các trục đường chính của xã cấp cho các thôn treo ở các đường liên thôn với các nội dung thiết thực, trọng tâm trong dịp tết nhất là công tác an ninh trật tự, đốt pháo, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP…

         - Tập trung xây dựng kế hoạch cho các hoạt động đón tết vui xuân Giáp Thìn 2024. Tổ chức giải bóng đá, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao khác chào mừng năm mới 2024 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

        Các nhiệm vụ trên giao cho công chức VHXH tham mưu, tổ chức thực hiện.

         - Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ vào ngày mùng 4 tết Giáp Thìn tại các nhà văn hóa thôn.

      - Hình thức, nội dung tổ chức trang trọng thiết thực, đảm bảo tính truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn có sự lan tỏa, tính giáo dục cao.

         Giao cho chủ tịch hội người cao tuổi chịu trách nhiệm triển khai cho các chi hội thực hiện.

         Xã, thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh, giải tỏa hành lang an toàn giao thông,Tổ chức cho nhân treo cờ, băng zôn trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của xã, thôn bắt đầu từ ngày 02/02/2024 (tức ngày 23/12 âm lịch).

         + Giáo dục

         - Các trường tổ chức thực hiện phân công trực tết, bảo vệ tài sản, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong kỳ nghỉ tết.

          + Y tế

           Tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận việc khai báo y tế, người đến khám chữa bệnh, cần phải có đủ thuốc để phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng  người dân đến khám chữa bệnh mà thiếu thuốc, thiếu vắng đội ngũ y bác sỹ.

          + Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các các cơ quan chức năng, các thôn nắm bắt tình hình, kiểm tra hộ nghèo, người có công với cách mạng, gia đình cô đơn, các gia đình có con nhập ngũ năm 2024 kết hợp với tổ chức cuộc vận động kêu gọi toàn dân nói không với tham gia sản xuất, sử dụng, thực phẩm bẩn; buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa và các loại tệ nạn xã hội.

         + Chính sách xã hội:

         - Quan tâm kịp thời các chế độ cho mọi đối tượng nhất là hộ chính sách, già cả neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo. Tổ chức trao, tặng quà tết cho các đối tượng được hưởng, quà của cấp trên, quà của các nhà tài trợ, quà của địa phương không để hộ nào thiếu, đói trong 3 ngày tết. Xã, thôn tổ chức thăm hỏi, trao quà động viện đến các hộ gia đình, không cấp quà tập trung, kết thúc trao quà trước ngày 02/02/2024.

          - UBND xã tổ chức viếng Tượng đài liệt sỹ vào ngày 07/02/2024 (tức ngày 28/12 âm lịch)

       Lĩnh vực này giao cho đ/c công chức LĐTBXH tham mưu cho để tổ chức thực hiện.

         6. Quốc phòng-an ninh

         + Quốc phòng:Đảm bảo đủ số quân, sẵn sàng nhập ngũ theo quyết định huyện giao. Tổ chức cuộc gặp mặt gia đình thăm hỏi, tặng quà cho các thanh niên tham gia nhập ngũ năm 2024. Tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về địa phương và lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2024 theo kế hoạch của huyện.

          Xây dựng phương án phối hợp cùng lực lượng công an trực tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau tết.

          + An ninh: Bám sát kế hoạch của Công an huyện và thực tế của địa phương để Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả phòng chống cháy nổ, buôn bán vận chuyển, tiêu thụ chất nổ, pháo nổ, vật liệu nổ, pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tổ chức tuần tra, mở đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm các tệ nạn xã hội như cờ bạc ăn tiền, nghiện hút, chộm cắp. Mọi hoạt động phải chủ động không bị bất ngờ. Ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước trong và sau tết Giáp Thìn; kết hợp mời các đối tượng hết hạn tù, có tiền án, tiền sự, các đối tượng thuộc địa phương quản lý về Ban công an để động viên họ sớm tái hòa nhập cộng đồng; nói không với các hành vi vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Tổ chức giải quyết dứt điểm các tụ điểm để vật tư, vật liệu gây cản trở giao thông đảm bảo đường thông hè thoáng thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông không bị ùn tắc; hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tuyệt đối không để sảy ra đốt pháo trong dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết. Ban công an xã tổ chức cho từng hộ dân ký cam kết về an ninh trật tự, không sử dụng chất nổ và các loại pháo, thôn ký cam kết với xã, Ban công an ký cam kết với chủ tịch UBND xã về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết.

- Chủ trì, phối hợp với Ban an toàn giao thong, Ban chỉ huy quân sự xã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn xử lý các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lấn chiếm, tái lấn chiếm để vật tư, vật liệu ở lòng lề đường. Chú trọng tuyến đường huyện, Tuyến đường xã . Các thôn đảm bảo đường thông, hè thoáng, thu gom vật tư trên các tuyến đường xã, thôn.

       -Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, xử lý các tệ nạn xã hội, lấn chiếm lòng lề đường giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật cho nhân dân vui xuân, đón tết; thời gian tổ chức tuần tra cao điểm từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/02/2024

    Lĩnh vực này Giao cho đ/c Trưởng công an xã phối hợp đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự xã tham mưu tổ chức thực hiện.

        7. Về xiết chặt kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

         - Tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, kiên quyết xử lý đối với cán bộ vô cảm, quan liêu, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, né tránh; trên nóng dưới lạnh.

                   - Các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn, tham mưu UBND, thủ trưởng các cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình được pháp luật quy định phải thể hiện tính gương mẫu, tự giác, chủ động, sáng tạo phục tùng nhiệm vụ được phân công tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực mình phụ trách .Đối với các đơn vị thôn, cơ quan nếu để xảy ra gây mất ổn định thì người đứng đầu cơ quan đơn vị, trưởng thôn phải chịu trách nhiệm cá nhân lĩnh vực mà mình phụ trách trước Thường vụ, BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND, trước pháp luật.

         - Đoàn kết, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tăng cường công tác tiếp dân giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của tổ chức và công dân không gây sách nhiễu, phiền hà khi giao tiếp với tổ chức công dân, mọi hoạt động đón tết vui xuân kết thúc vào ngày 6 tết Giáp Thìn (tức ngày 15/02/2024); sau tết tổ chức phát động tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.

          - Các tổ chức cơ quan, đơn vị thôn phân công lịch trực tết gửi về UBND xã qua bộ phận văn phòng trước ngày 05/02/2024. Các cơ quan đơn vị tổ chức đón giao thừa tại Công sở, nơi làm việc, các nhà văn hóa thôn.

         - Sau kỳ nghỉ tết các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung trở lại với công việc, hoạt động  bình thường không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung.

        Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong sau tết Giáp Thìn năm 2024, yêu cầu thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị . các ông bà trưởng thôn phát động đợt thi đua ngắn ngày thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là các nhiệm vụ trước trong và sau tết nêu trên để đón chào một năm Giáp Thìn với một khí thế mới, niềm tin mới, động lực mới lập thành tích cao nhất mừng xuân dâng Đảng.

 

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH

- TVĐU-TTHĐND xã (B/c);                               

- Các đ/c công chức chuyên môn (t/h);

- Các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan(t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                 Nguyễn Đình Toàn

 

 

 

 

  

Thông báo nhiệm vụ trước trong và sau tết

Đăng lúc: 05/02/2024 15:27:53 (GMT+7)

Thông báo nhiệm vụ trước trong và sau tết

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ TIẾN NÔNG                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                      

Số:         /TB-UBND                             Tiến Nông, ngày      tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán

Giáp Thìn năm 2024

               

         Kính gửi:  Thủ trưởng các ngành, cơ quan,  đơn vị cùng toàn thể nhân dân trong toàn xã.

 

         Căn cứ công văn hướng dẫn của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

         Căn cứ Nghị Quyết số 54 – NQ/ĐU ngày 01/02/2024 của BCH Đảng ủy xã Tiến Nông;

         Căn cứ kế hoạch thực hiện các nhiệm trước trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch UBND xã Tiến Nông;

         Chủ tịch UBND xã Tiến Nông yêu cầu Thủ trưởng các ngành, cơ quan, ông trưởng thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:        

                   Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, trước hết tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024 trong khung thời vụ, chủ động phòng chống rét, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng tết trồng cây đảm bảo thiết thực hiệu quả; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh đi lại của nhân dân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong dịp tết, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn; chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, thiên tai có thể sảy ra trong thời gian tới. Trước mặt cần tập trung ở một số lĩnh vực, đó là:

         1. Về nông nghiệp

         -Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm bón, chốt giữ nước cho cây lúa,  các thôn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án kịp thời chăm sóc cây trồng và vật nuôi khi thời rét đậm, rét hại. Không để thiếu nước, ngập úng sảy ra. Sản xuất vụ chiêm xuân hướng tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất, chuyển sang các mô hình có giá trị kinh tế cao bền vững.

                   - Tập trung quan tâm làm tốt công tác giao thông thủy lợi để phục vụ nhân dân có đủ nước để chăm bón cây trồng ; chủ động xây dựng phương án chống rét, hạn, úng, sâu bệnh, chuột có thể xảy ra trong sản xuất

         - Chăn nuôi: Thường xuyên kiểm tra tình hình diễn biến của dịch bệnh mùa đông, ra thông báo khuyến cáo cho nhân dân, các hộ chăn nuôi chủ động trong phòng chống dịch bệnh  cho đàn gia súc, gia cầm; nếu có, khoanh vùng ngay và xử lý kịp thời không để lây lan thành dịch, không được sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất thải gây ô nhiễm môi trường kết hợp với tái đàn chăn nuôi theo công nghệ sinh học.

          - HTX xây dựng kế hoạch tham mưu phối hợp với các cơ quan chuyên môn  kiểm tra chất lượng đối với các cơ sở bán vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Nếu phát hiện các cơ sở bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng

kém chất lượng  phải báo cáo về cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, xử lý kịp thời.

        Lĩnh vực này Giao cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính nông nghiệp, Giám đốc HTX tham mưu, các cơ quan đơn vị, công chức có liên quan, các trưởng thôn tổ chức thực hiện.

       2.Về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh

      - Tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng.

     - Trạm y tế xã phân công người trực 24/24 giờ trong ngày Tết để phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh, điều trị bệnh.

        Lĩnh vực này Giao cho đ/c Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực VHXH chỉ đạo Trạm y tế, Công chức VHXH tham mưu, các cơ quan đơn vị, công chức có liên quan, các trưởng thôn tổ chức thực hiện.

 3. Môi trường và an toàn thực phẩm

            Tập trung làm tốt việc thu gom rác thải theo quy định, thực hiện tổng vệ sinh môi trường trong làng, ngoài đồng. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ này cần có sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tính tự chủ, tự giác của nhân dân nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên phát huy phong trào chiều  chủ nhật hàng tuần là ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã.

         Trạm y tế xã, công chức địa chính nông nghiệp, công chức văn hóa xã hội phối hợp với cấp trên tiến hành thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát nhanh các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã; tham mưu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên Cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng.

         Lĩnh vực này giao cho Đ/c Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp, các ông /bà  trưởng thôn phối hợp với hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để thực hiện.

4. Tài chính ngân sách

                   - Đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ cho các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ưu tiên chế độ con người, các chương trình mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt chuẩn bị kinh phí đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết, nhất là các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như các chế độ chính sách khác trong nhân dân đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ đúng đối tượng và pháp luật.

      Lĩnh vực này Giao cho đ/c kế toán, đ/c chính sách tham mưu.

         5. Văn hóa xã hội

         - Tập trung kiểm tra hệ thống truyền thanh xã, thôn; tăng cường thông tin  các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương trọng tâm là các vấn đề an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, phòng chống pháo nổ, các loại pháo khác trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

         - Xây dựng kế hoạch in, treo băng zon tuyên truyền ở các trục đường chính của xã cấp cho các thôn treo ở các đường liên thôn với các nội dung thiết thực, trọng tâm trong dịp tết nhất là công tác an ninh trật tự, đốt pháo, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP…

         - Tập trung xây dựng kế hoạch cho các hoạt động đón tết vui xuân Giáp Thìn 2024. Tổ chức giải bóng đá, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao khác chào mừng năm mới 2024 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

        Các nhiệm vụ trên giao cho công chức VHXH tham mưu, tổ chức thực hiện.

         - Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ vào ngày mùng 4 tết Giáp Thìn tại các nhà văn hóa thôn.

      - Hình thức, nội dung tổ chức trang trọng thiết thực, đảm bảo tính truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn có sự lan tỏa, tính giáo dục cao.

         Giao cho chủ tịch hội người cao tuổi chịu trách nhiệm triển khai cho các chi hội thực hiện.

         Xã, thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh, giải tỏa hành lang an toàn giao thông,Tổ chức cho nhân treo cờ, băng zôn trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của xã, thôn bắt đầu từ ngày 02/02/2024 (tức ngày 23/12 âm lịch).

         + Giáo dục

         - Các trường tổ chức thực hiện phân công trực tết, bảo vệ tài sản, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong kỳ nghỉ tết.

          + Y tế

           Tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận việc khai báo y tế, người đến khám chữa bệnh, cần phải có đủ thuốc để phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng  người dân đến khám chữa bệnh mà thiếu thuốc, thiếu vắng đội ngũ y bác sỹ.

          + Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các các cơ quan chức năng, các thôn nắm bắt tình hình, kiểm tra hộ nghèo, người có công với cách mạng, gia đình cô đơn, các gia đình có con nhập ngũ năm 2024 kết hợp với tổ chức cuộc vận động kêu gọi toàn dân nói không với tham gia sản xuất, sử dụng, thực phẩm bẩn; buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa và các loại tệ nạn xã hội.

         + Chính sách xã hội:

         - Quan tâm kịp thời các chế độ cho mọi đối tượng nhất là hộ chính sách, già cả neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo. Tổ chức trao, tặng quà tết cho các đối tượng được hưởng, quà của cấp trên, quà của các nhà tài trợ, quà của địa phương không để hộ nào thiếu, đói trong 3 ngày tết. Xã, thôn tổ chức thăm hỏi, trao quà động viện đến các hộ gia đình, không cấp quà tập trung, kết thúc trao quà trước ngày 02/02/2024.

          - UBND xã tổ chức viếng Tượng đài liệt sỹ vào ngày 07/02/2024 (tức ngày 28/12 âm lịch)

       Lĩnh vực này giao cho đ/c công chức LĐTBXH tham mưu cho để tổ chức thực hiện.

         6. Quốc phòng-an ninh

         + Quốc phòng:Đảm bảo đủ số quân, sẵn sàng nhập ngũ theo quyết định huyện giao. Tổ chức cuộc gặp mặt gia đình thăm hỏi, tặng quà cho các thanh niên tham gia nhập ngũ năm 2024. Tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ về địa phương và lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2024 theo kế hoạch của huyện.

          Xây dựng phương án phối hợp cùng lực lượng công an trực tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau tết.

          + An ninh: Bám sát kế hoạch của Công an huyện và thực tế của địa phương để Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả phòng chống cháy nổ, buôn bán vận chuyển, tiêu thụ chất nổ, pháo nổ, vật liệu nổ, pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tổ chức tuần tra, mở đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm các tệ nạn xã hội như cờ bạc ăn tiền, nghiện hút, chộm cắp. Mọi hoạt động phải chủ động không bị bất ngờ. Ngăn chặn xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước trong và sau tết Giáp Thìn; kết hợp mời các đối tượng hết hạn tù, có tiền án, tiền sự, các đối tượng thuộc địa phương quản lý về Ban công an để động viên họ sớm tái hòa nhập cộng đồng; nói không với các hành vi vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. Tổ chức giải quyết dứt điểm các tụ điểm để vật tư, vật liệu gây cản trở giao thông đảm bảo đường thông hè thoáng thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông không bị ùn tắc; hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tuyệt đối không để sảy ra đốt pháo trong dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết. Ban công an xã tổ chức cho từng hộ dân ký cam kết về an ninh trật tự, không sử dụng chất nổ và các loại pháo, thôn ký cam kết với xã, Ban công an ký cam kết với chủ tịch UBND xã về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết.

- Chủ trì, phối hợp với Ban an toàn giao thong, Ban chỉ huy quân sự xã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn xử lý các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lấn chiếm, tái lấn chiếm để vật tư, vật liệu ở lòng lề đường. Chú trọng tuyến đường huyện, Tuyến đường xã . Các thôn đảm bảo đường thông, hè thoáng, thu gom vật tư trên các tuyến đường xã, thôn.

       -Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, xử lý các tệ nạn xã hội, lấn chiếm lòng lề đường giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật cho nhân dân vui xuân, đón tết; thời gian tổ chức tuần tra cao điểm từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/02/2024

    Lĩnh vực này Giao cho đ/c Trưởng công an xã phối hợp đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự xã tham mưu tổ chức thực hiện.

        7. Về xiết chặt kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

         - Tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, kiên quyết xử lý đối với cán bộ vô cảm, quan liêu, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, né tránh; trên nóng dưới lạnh.

                   - Các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn, tham mưu UBND, thủ trưởng các cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình được pháp luật quy định phải thể hiện tính gương mẫu, tự giác, chủ động, sáng tạo phục tùng nhiệm vụ được phân công tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực mình phụ trách .Đối với các đơn vị thôn, cơ quan nếu để xảy ra gây mất ổn định thì người đứng đầu cơ quan đơn vị, trưởng thôn phải chịu trách nhiệm cá nhân lĩnh vực mà mình phụ trách trước Thường vụ, BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBND, trước pháp luật.

         - Đoàn kết, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tăng cường công tác tiếp dân giải quyết có hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của tổ chức và công dân không gây sách nhiễu, phiền hà khi giao tiếp với tổ chức công dân, mọi hoạt động đón tết vui xuân kết thúc vào ngày 6 tết Giáp Thìn (tức ngày 15/02/2024); sau tết tổ chức phát động tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.

          - Các tổ chức cơ quan, đơn vị thôn phân công lịch trực tết gửi về UBND xã qua bộ phận văn phòng trước ngày 05/02/2024. Các cơ quan đơn vị tổ chức đón giao thừa tại Công sở, nơi làm việc, các nhà văn hóa thôn.

         - Sau kỳ nghỉ tết các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung trở lại với công việc, hoạt động  bình thường không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung.

        Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong sau tết Giáp Thìn năm 2024, yêu cầu thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị . các ông bà trưởng thôn phát động đợt thi đua ngắn ngày thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là các nhiệm vụ trước trong và sau tết nêu trên để đón chào một năm Giáp Thìn với một khí thế mới, niềm tin mới, động lực mới lập thành tích cao nhất mừng xuân dâng Đảng.

 

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH

- TVĐU-TTHĐND xã (B/c);                               

- Các đ/c công chức chuyên môn (t/h);

- Các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan(t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                 Nguyễn Đình Toàn