Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ngày 19/10/2020 14:41:15

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Vừa qua ngày 16/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo phụ trách xã thuộc chỉ huy quân sự huyện, Lãnh đạo địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn .

đồng chí Nguyễn Đình Toàn – Phó bí thư, CT UBND xã, CTHĐNVQS xã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến – Chỉ huy trưởng quân sự xã lên báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển quân năm 2020. Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của đơn vị tham mưu nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm đúng thời gian, an toàn, đúng luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ được triển khai có hiệu quả trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong công tác tuyển quân; tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự. Các ban, ngành đoàn thể đã tổ chức lồng ghép các hoạt động như gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, …. tạo khí thế thi đua sôi nổi trước khi lên đường nhập ngũ; công tác hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức, việc tiễn đưa và đón nhận tiến hành tổ chức nghiêm trang cả về nội dung và hình thức, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn xã.
          Để công tác tuyển quân năm 2021 của  đạt kết quả tốt, UBND xã đã chỉ đạo Hội đồng NVQS, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục tham mưu chỉ đạo cho cơ sở thôn triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước đúng theo trình tự và quy định trong công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch huyện giao.
          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyển quân, đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tài liệu hỏi đáp về những điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự . Đối với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã,  đồng chí giao trách nhiệm cho các thành viên nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn phân công, chỉ đạo sát sao công tác sơ tuyển ở các thôn, phải đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu quân số ngay từ khâu này. Công tác khám tuyển tại xã cần chặt chẽ, bố trí lực lượng khám tuyển đảm bảo năng lực chuyên môn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tuyển chọn được những nam công dân trong độ tuổi có đủ sức khỏe, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đối với Thôn đội trưởng 7 thôn, tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, động viên nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái tham gia sơ tuyển, nhất là tuyên truyên Luật nghĩa vụ quân sự đến từng chi bộ thôn; tổ chức đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu quân số, chất lượng; quản lí tốt quân số sau khám tuyển. Phải thực hiện tốt công tác nắm và quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 25 và thanh niên có trình độ cao đẳng đại học trong độ tuổi từ 18 đến 27 để gọi đăng ký NVQS.

                                                                                                                                     Ban văn hóa xã 

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 19/10/2020 14:41:15 (GMT+7)

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Vừa qua ngày 16/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo phụ trách xã thuộc chỉ huy quân sự huyện, Lãnh đạo địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn .

đồng chí Nguyễn Đình Toàn – Phó bí thư, CT UBND xã, CTHĐNVQS xã khai mạc và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến – Chỉ huy trưởng quân sự xã lên báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển quân năm 2020. Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của đơn vị tham mưu nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm đúng thời gian, an toàn, đúng luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, các bước thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ được triển khai có hiệu quả trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong công tác tuyển quân; tổ chức tốt việc tuyên truyền giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự. Các ban, ngành đoàn thể đã tổ chức lồng ghép các hoạt động như gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, …. tạo khí thế thi đua sôi nổi trước khi lên đường nhập ngũ; công tác hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức, việc tiễn đưa và đón nhận tiến hành tổ chức nghiêm trang cả về nội dung và hình thức, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn xã.
          Để công tác tuyển quân năm 2021 của  đạt kết quả tốt, UBND xã đã chỉ đạo Hội đồng NVQS, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục tham mưu chỉ đạo cho cơ sở thôn triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước đúng theo trình tự và quy định trong công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng nhằm đảm bảo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch huyện giao.
          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyển quân, đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tài liệu hỏi đáp về những điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự . Đối với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã,  đồng chí giao trách nhiệm cho các thành viên nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn phân công, chỉ đạo sát sao công tác sơ tuyển ở các thôn, phải đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu quân số ngay từ khâu này. Công tác khám tuyển tại xã cần chặt chẽ, bố trí lực lượng khám tuyển đảm bảo năng lực chuyên môn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tuyển chọn được những nam công dân trong độ tuổi có đủ sức khỏe, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đối với Thôn đội trưởng 7 thôn, tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, động viên nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái tham gia sơ tuyển, nhất là tuyên truyên Luật nghĩa vụ quân sự đến từng chi bộ thôn; tổ chức đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu quân số, chất lượng; quản lí tốt quân số sau khám tuyển. Phải thực hiện tốt công tác nắm và quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 25 và thanh niên có trình độ cao đẳng đại học trong độ tuổi từ 18 đến 27 để gọi đăng ký NVQS.

                                                                                                                                     Ban văn hóa xã