Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Ngày 01/10/2020 08:57:33

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Chiều ngày 30/9/2020, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm Tổ trưởng đã về thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã.

   Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện;

  Về phía xã có đồng chí: Hà Văn Tuân - Bí thư đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ giám sát ở các thôn.

           Trước khi bước vào Hội nghị thẩm định, đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể trường mầm non, các mô hình chăn nuôi trên địa bàn  xã.

 Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay đã tạo chuyển biến rõ nét, quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã. Đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã.

 Sau khi được nghe báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP, do đồng chí: Nguyễn Đình Toàn – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã trình bày tại hội nghị,  các đồng chí thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến trong việc đi kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ; các ý kiến đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, những kết quả đạt được của địa phương trong công tác VSATTP, đồng thời các thành viên trong đoàn cũng làm rõ thêm một số hạn chế của địa phương cần khắc phục như: Hoàn thiện về mặt hồ sơ; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục cải tạo, nâng cấp, đảm bảo thông thoáng và sạch sẽ; chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo cho phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong hồ sơ thẩm định.

Kết quả Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất xã Tiến Nông đạt xã ATTP nhưng cần khắc phục.

           Đồng chí: Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, công tác đảm bảo ATTP là việc làm thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm đầu, không có kết thúc, là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.

Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Tiến Nông đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Tiến Nông đạt tiêu chí toàn toàn thực phẩm năm 2020. 

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Đăng lúc: 01/10/2020 08:57:33 (GMT+7)

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Thẩm định các tiêu chí vệ sinh ATTP tại xã Tiến Nông.

Chiều ngày 30/9/2020, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh làm Tổ trưởng đã về thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã.

   Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện;

  Về phía xã có đồng chí: Hà Văn Tuân - Bí thư đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ giám sát ở các thôn.

           Trước khi bước vào Hội nghị thẩm định, đoàn đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể trường mầm non, các mô hình chăn nuôi trên địa bàn  xã.

 Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay đã tạo chuyển biến rõ nét, quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã. Đặc biệt là sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xã.

 Sau khi được nghe báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xã ATTP, do đồng chí: Nguyễn Đình Toàn – Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã trình bày tại hội nghị,  các đồng chí thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đã phát biểu ý kiến trong việc đi kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ; các ý kiến đều cơ bản thống nhất cao với báo cáo, những kết quả đạt được của địa phương trong công tác VSATTP, đồng thời các thành viên trong đoàn cũng làm rõ thêm một số hạn chế của địa phương cần khắc phục như: Hoàn thiện về mặt hồ sơ; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tiếp tục cải tạo, nâng cấp, đảm bảo thông thoáng và sạch sẽ; chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo cho phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong hồ sơ thẩm định.

Kết quả Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất xã Tiến Nông đạt xã ATTP nhưng cần khắc phục.

           Đồng chí: Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng điều phối về VSATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của địa phương trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, công tác đảm bảo ATTP là việc làm thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm đầu, không có kết thúc, là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân vì thế địa phương cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.

Tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá xã Tiến Nông đạt các tiêu chí về ATTP và sẽ tổng hợp gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Tiến Nông đạt tiêu chí toàn toàn thực phẩm năm 2020.