Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Chính quyền thân thiện

Ngày 07/06/2023 17:15:35

Chính quyền thân thiện

 

  Mô hình Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”

 

Thành phần tham dự:

 

Đ/c: Hà Văn Tuân – bí thư đảng bộ chủ trì hội nghị

 

đ/c Nguyễn Đình Toàn – PBT chủ tịch UBND đồng chủ trì hội nghị

 

các đồng chí lãnh địa địa phương, cán bộ công chức xã, cán bộ bán chuyên trách, tổ chức chính trị - xã hội, trưởng hội đặc thù, bí thư chi bộ, trưởng thôn 7 thôn.

 

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, triển khai kế hoạch số 31 KH/ĐU ngày 02/03/2023, kế hoạch số: 144/KH – UBND ngày 14/03/2023,  thông qua quyết định ban chỉ đạo xây dựng : Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và người lao động.

 

 

 

 

Mục đích hội nghị:

- Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác dân vận của chính quyền.

 - Xây dựng “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính với tinh thần trách nhiệm “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

Yêu cầu đề ra:

 - Việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Việc triển khai mô hình phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình các bước đã đề ra; quá trình triển khai có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức.

 - Việc triển khai mô hình phải góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận của chính quyền, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh:

 

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát và đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền xong trước hạn và đúng hạn; quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà cho những đối tượng là người già neo đơn, khó khăn trong việc đi lại…cần sự hỗ trợ của chính quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức bị tổ chức, cá nhân đánh giá thấp qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng.

 - Cán bộ, công chức phải thực hiện tốt “nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở; có thái độ tôn trọng, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết công việc; hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu. Quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính của Ủy ban nhân dân xã theo thẩm quyền.

 

 Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

- Tổ chức tiếp dân và đối thoại với Nhân dân theo quy định. Giải quyết đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân.

 - Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại nơi tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Lãnh đạo UBND xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng khẩu hiệu thực hiện mô hình và niêm yết tại trụ sở UBND xã: Cán bộ, công chức UBND xã Tiến Nông quyết tâm thực hiện tốt: “5 biết” (Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 không” (Không phiền hà, sách nhiễu- Không né tránh trách nhiệm;- Không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc). “4 thể hiện” (Tôn trọng trong giao tiếp -Văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc.- Lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc.- Gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân)

- Thực hiện việc gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức đến liên hệ. Thực hiện việc gửi “Thư cảm ơn” đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng…

- Tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân.

 - Tiếp nhận, xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị cho người dân, tổ chức biết.

- Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo làm công tác tiếp dân, công chức làm việc tại bộ phận một cửa có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là trong xử lý các tình huống.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức xã thường xuyên có các hoạt động cùng với Nhân dân trên địa bàn thôn, xóm, thực hiện một số các công việc như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, giúp đỡ gia đình neo đơn, chính sách, hộ nghèo...; quan tâm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên giải quyết đối với những việc vượt quá thẩm quyền, đồng thời phải thông báo cho người dân biết.

 

 Việc kiểm tra, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm

- Người đứng đầu chính quyền phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc việc lập lịch công tác, đánh giá kết quả triển khai công việc của cán bộ, công chức thông qua giao ban hằng tuần, tháng và sơ kết theo quý, 6 tháng để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện mô hình.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát theo quy định.

- Triển khai việc tổng kết đánh giá mô hình theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

đ/c Hà Văn Tuân kết luận hội nghị, yêu cầu những việc cần thực hiện như sau: 1, Tổ chức tuyên truyền phổ, biến quán triệt đến cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức các văn bản có liên quan đến quy chế dân chủ,  mục đích ý nghĩa thực hiện phương châm “ chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thi hành công vụ,  nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.

2, Xây dựng và thực hiện các khẩu hiệu để cán bộ, công chức, viên chức luôn cam kết quyết tâm thực hiện tốt 5 biết: Biết nghe dân nói , biết nói dân hiểu,  biết làm  dân tin,  biết xin lỗi , biết cảm ơn.  “ 3 không” :  không phiền hà trách, sách nhiễu không né tránh trách nhiệm,  không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. “ 4 thể hiện” :  tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc;  lắng nghe đầy đủ,  hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc;  gần gũi,  giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

3, Đẩy mạnh cải cách hành chính:  công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định;  tiếp tục xây dựng và thực hiện quy trình nội bộ trong quyết thủ tục hành chính đảm bảo,  phân định rõ trách nhiệm của cơ quan,  đơn vị,  cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính;  niêm yết công khai,  minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng hình thức thiết thực và thích hợp;

4, Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở:  tổ chức thực hiện tốt các nội dung về dân chủ cơ sở theo quy định hiện hành;  thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo địa phương,  đơn vị.  Duy trì hộp thư góp ý tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Chấn chỉnh lề lối,  tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức,  viên chức trong thực thi công vụ.  củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

5, Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân : Bố trí sắp xếp cán bộ,  công chức có năng lực tốt làm công tác tiếp dân công, công khai lịch tiếp công dân,  nơi tiếp công dân phải đảm bảo quy định về văn hóa công sở;  có thái độ đúng mực,  tôn trọng công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo lắng nghe chia sẻ các bức xúc,  nguyện vọng và giải thích kịp thời các vướng mắc của tổ chức,  cá nhân đối với việc xử lý giải quyết công việc hành chính của cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý chính quyền cũng như chính quyền thực hiện việc giải trình trước nhân dân nâng cao hiệu quả trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

6, Thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ:  tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung quyết định số 1847 ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ;  rà soát nội quy quy chế làm việc để sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền cho phù hợp với tình hình địa phương;  siết chặt kỷ luật,  kỷ cương,  tăng cường kiểm tra giám sát kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân,  tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về văn hóa cộng vụ quy định.  Thực hiện nghiêm túc hiệu quả có chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử khi thực thi công vụ ; Tổ chức thực hiện “Nụ Cười công sở”,  thực hiện các quy định về văn minh, văn hóa cơ sở, có thái độ tôn trọng phong cách làm việc liên hệ công tác; Tăng cường đạo đức công vụ,  nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức,  thực hiện tốt công tác đào tạo,  tập huấn kỹ năng ứng xử của nhân dân; Thực hiện môi trường làm việc như bàn ghế nước uống sách báo phục vụ của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo sự gần gũi thân thiện, thông thoáng,  không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức viên chức và cá nhân tổ chức.  

  

Chính quyền thân thiện

Đăng lúc: 07/06/2023 17:15:35 (GMT+7)

Chính quyền thân thiện

 

  Mô hình Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”

 

Thành phần tham dự:

 

Đ/c: Hà Văn Tuân – bí thư đảng bộ chủ trì hội nghị

 

đ/c Nguyễn Đình Toàn – PBT chủ tịch UBND đồng chủ trì hội nghị

 

các đồng chí lãnh địa địa phương, cán bộ công chức xã, cán bộ bán chuyên trách, tổ chức chính trị - xã hội, trưởng hội đặc thù, bí thư chi bộ, trưởng thôn 7 thôn.

 

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, triển khai kế hoạch số 31 KH/ĐU ngày 02/03/2023, kế hoạch số: 144/KH – UBND ngày 14/03/2023,  thông qua quyết định ban chỉ đạo xây dựng : Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và người lao động.

 

 

 

 

Mục đích hội nghị:

- Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là công tác dân vận của chính quyền.

 - Xây dựng “ Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện tốt việc phục vụ nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính với tinh thần trách nhiệm “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

Yêu cầu đề ra:

 - Việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Việc triển khai mô hình phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình các bước đã đề ra; quá trình triển khai có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức.

 - Việc triển khai mô hình phải góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận của chính quyền, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh:

 

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát và đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền xong trước hạn và đúng hạn; quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà cho những đối tượng là người già neo đơn, khó khăn trong việc đi lại…cần sự hỗ trợ của chính quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức bị tổ chức, cá nhân đánh giá thấp qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng.

 - Cán bộ, công chức phải thực hiện tốt “nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở; có thái độ tôn trọng, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết công việc; hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu. Quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính của Ủy ban nhân dân xã theo thẩm quyền.

 

 Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

- Tổ chức tiếp dân và đối thoại với Nhân dân theo quy định. Giải quyết đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân.

 - Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại nơi tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Lãnh đạo UBND xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng khẩu hiệu thực hiện mô hình và niêm yết tại trụ sở UBND xã: Cán bộ, công chức UBND xã Tiến Nông quyết tâm thực hiện tốt: “5 biết” (Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 không” (Không phiền hà, sách nhiễu- Không né tránh trách nhiệm;- Không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc). “4 thể hiện” (Tôn trọng trong giao tiếp -Văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc.- Lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc.- Gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân)

- Thực hiện việc gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức đến liên hệ. Thực hiện việc gửi “Thư cảm ơn” đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng…

- Tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân.

 - Tiếp nhận, xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị cho người dân, tổ chức biết.

- Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo làm công tác tiếp dân, công chức làm việc tại bộ phận một cửa có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là trong xử lý các tình huống.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức xã thường xuyên có các hoạt động cùng với Nhân dân trên địa bàn thôn, xóm, thực hiện một số các công việc như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, giúp đỡ gia đình neo đơn, chính sách, hộ nghèo...; quan tâm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên giải quyết đối với những việc vượt quá thẩm quyền, đồng thời phải thông báo cho người dân biết.

 

 Việc kiểm tra, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm

- Người đứng đầu chính quyền phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc việc lập lịch công tác, đánh giá kết quả triển khai công việc của cán bộ, công chức thông qua giao ban hằng tuần, tháng và sơ kết theo quý, 6 tháng để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện mô hình.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò giám sát theo quy định.

- Triển khai việc tổng kết đánh giá mô hình theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

đ/c Hà Văn Tuân kết luận hội nghị, yêu cầu những việc cần thực hiện như sau: 1, Tổ chức tuyên truyền phổ, biến quán triệt đến cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức các văn bản có liên quan đến quy chế dân chủ,  mục đích ý nghĩa thực hiện phương châm “ chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thi hành công vụ,  nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.

2, Xây dựng và thực hiện các khẩu hiệu để cán bộ, công chức, viên chức luôn cam kết quyết tâm thực hiện tốt 5 biết: Biết nghe dân nói , biết nói dân hiểu,  biết làm  dân tin,  biết xin lỗi , biết cảm ơn.  “ 3 không” :  không phiền hà trách, sách nhiễu không né tránh trách nhiệm,  không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. “ 4 thể hiện” :  tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc;  lắng nghe đầy đủ,  hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc;  gần gũi,  giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

3, Đẩy mạnh cải cách hành chính:  công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định;  tiếp tục xây dựng và thực hiện quy trình nội bộ trong quyết thủ tục hành chính đảm bảo,  phân định rõ trách nhiệm của cơ quan,  đơn vị,  cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính;  niêm yết công khai,  minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng hình thức thiết thực và thích hợp;

4, Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở:  tổ chức thực hiện tốt các nội dung về dân chủ cơ sở theo quy định hiện hành;  thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo địa phương,  đơn vị.  Duy trì hộp thư góp ý tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Chấn chỉnh lề lối,  tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức,  viên chức trong thực thi công vụ.  củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

5, Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân : Bố trí sắp xếp cán bộ,  công chức có năng lực tốt làm công tác tiếp dân công, công khai lịch tiếp công dân,  nơi tiếp công dân phải đảm bảo quy định về văn hóa công sở;  có thái độ đúng mực,  tôn trọng công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo lắng nghe chia sẻ các bức xúc,  nguyện vọng và giải thích kịp thời các vướng mắc của tổ chức,  cá nhân đối với việc xử lý giải quyết công việc hành chính của cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý chính quyền cũng như chính quyền thực hiện việc giải trình trước nhân dân nâng cao hiệu quả trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

6, Thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ:  tiếp tục quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung quyết định số 1847 ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ;  rà soát nội quy quy chế làm việc để sửa đổi bổ sung các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền cho phù hợp với tình hình địa phương;  siết chặt kỷ luật,  kỷ cương,  tăng cường kiểm tra giám sát kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân,  tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về văn hóa cộng vụ quy định.  Thực hiện nghiêm túc hiệu quả có chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử khi thực thi công vụ ; Tổ chức thực hiện “Nụ Cười công sở”,  thực hiện các quy định về văn minh, văn hóa cơ sở, có thái độ tôn trọng phong cách làm việc liên hệ công tác; Tăng cường đạo đức công vụ,  nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức,  thực hiện tốt công tác đào tạo,  tập huấn kỹ năng ứng xử của nhân dân; Thực hiện môi trường làm việc như bàn ghế nước uống sách báo phục vụ của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo sự gần gũi thân thiện, thông thoáng,  không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức viên chức và cá nhân tổ chức.