Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25/05/2020 15:13:31

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

        Sáng 24.5.2020, Đảng bộ xã Tiến Nông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 5 năm tới; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội, có Đồng chí Lê Kim Chất – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, cùng 125 đại biểu, đại diện cho 226 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua kinh tế của xã Tiến Nông tăng trưởng khá và tương đối toàn diện, có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 48,6 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, tăng 6 tỷ đồng với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,2 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đặc biệt là đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đến năm 2020 toàn xã đã chuyển đổi 50 ha diện tích trồng lúa sang trồng các cây khác kết hợp với chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng rau mầu các loại năm 2020 đạt 2500- 2700 tấn.
           Đến năm 2020 toàn xã xây dựng được cánh đồng sản xuất rau an toàn với diện tích trên 6 ha, đồng thời lắp đặt trên 7000 m 2 nhà lưới phục vụ sản xuất rau an toàn. Công tác chăn nuôi gia súc gia cầm được chú trọng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, sản xuất theo hướng an toàn, từng bước hạn chế chăn nuôi nông hộ không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản xuất công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ luôn phát triển.
    Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 70% năm 2015 lên 85% năm 2020, 3/3 trường đạt danh hiệu trường văn hóa. Hiện toàn xã có 513 gia đình hiếu học, 6 dòng họ hiếu học. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn quá trình thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí.
    Sau khi được nghe các báo cáo tại Đại hội, các Đại biểu tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời phát biểu làm rõ hơn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ tới khắc phục hoạt động có hiệu quả hơn.

 Đồng chí Lê Kim Chất, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã Tiến Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện có hiệu quả đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, tranh thủ tối đa nguồn lực từ các dự án của nhà nước, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, để dược công nhận xã NTM trong năm 2020; Nâng cao các hoạt động văn hóa- xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững, quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động; Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và sử lý kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, các tệ nạn trên địa bàn và đảm bảo công tác quân sự quốc phòng trong tình hình mới.

Đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 xã Tiến Nông đã bầu 12 đồng chí vào BCH, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII,tại phiên họp đầu tiên BCH Đảng bộ xã đã bầu đồng chí Hà Văn Tuân, tái giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã, bầu đồng chí Nguyễn Đình Đáng, Nguyễn Lê Khương, tái giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.

 

 

 

 

 

  

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 25/05/2020 15:13:31 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiến Nông nhiệm kỳ 2020-2025

        Sáng 24.5.2020, Đảng bộ xã Tiến Nông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 5 năm tới; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội, có Đồng chí Lê Kim Chất – phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, cùng 125 đại biểu, đại diện cho 226 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua kinh tế của xã Tiến Nông tăng trưởng khá và tương đối toàn diện, có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 48,6 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra, tăng 6 tỷ đồng với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,2 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đặc biệt là đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đến năm 2020 toàn xã đã chuyển đổi 50 ha diện tích trồng lúa sang trồng các cây khác kết hợp với chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng rau mầu các loại năm 2020 đạt 2500- 2700 tấn.
           Đến năm 2020 toàn xã xây dựng được cánh đồng sản xuất rau an toàn với diện tích trên 6 ha, đồng thời lắp đặt trên 7000 m 2 nhà lưới phục vụ sản xuất rau an toàn. Công tác chăn nuôi gia súc gia cầm được chú trọng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, sản xuất theo hướng an toàn, từng bước hạn chế chăn nuôi nông hộ không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản xuất công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ luôn phát triển.
    Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 70% năm 2015 lên 85% năm 2020, 3/3 trường đạt danh hiệu trường văn hóa. Hiện toàn xã có 513 gia đình hiếu học, 6 dòng họ hiếu học. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn quá trình thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí.
    Sau khi được nghe các báo cáo tại Đại hội, các Đại biểu tiến hành thảo luận, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với báo cáo, đồng thời phát biểu làm rõ hơn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ tới khắc phục hoạt động có hiệu quả hơn.

 Đồng chí Lê Kim Chất, phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã phát biểu ý kiến, trước hết đồng chí ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã Tiến Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí lưu ý nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện có hiệu quả đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, tranh thủ tối đa nguồn lực từ các dự án của nhà nước, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, để dược công nhận xã NTM trong năm 2020; Nâng cao các hoạt động văn hóa- xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững, quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động; Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và sử lý kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, các tệ nạn trên địa bàn và đảm bảo công tác quân sự quốc phòng trong tình hình mới.

Đại hội khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 xã Tiến Nông đã bầu 12 đồng chí vào BCH, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII,tại phiên họp đầu tiên BCH Đảng bộ xã đã bầu đồng chí Hà Văn Tuân, tái giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã, bầu đồng chí Nguyễn Đình Đáng, Nguyễn Lê Khương, tái giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội./.