Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
129903

Về đích nông thôn mới

Ngày 22/07/2020 10:04:10

Nông thôn mới

Thực hiện Chỉ đạo Huyện ủy Triệu Sơn về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong quý 2/2020,  đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020, xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Xã Tiến Nông đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại.

Tính đến thời điểm này Địa phương cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Về Giao thông: Đã bê tông và cứng hóa được nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại  và sản xuất của nhân dân.

Về Thủy lợi: Đã kiên cố hóa được nhiều kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu  phục vụ sản xuất.

Về cơ sở vật chất văn hoá:  Đã khởi công xây dựng khu công sở xã, sân vận động, chỉ đạo các thôn vận động nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ, xây mới, nâng cấp nhà văn hóa, 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện và xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Về sản xuất: Đã và đang áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất như: Máy gặt đập liên hợp, máy cấy, mày cày bừa… để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Về Y tế: Trạm y tế xã Tiến Nông đã đạt chuẩn, BHYT toàn dân đạt 85,69 %

Về điện: Hệ thống điện đã và đang được nâng cấp đảm bảo nguồn điện sáng cho nhân dân.

Hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo.

Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; nhân dân trong toàn xã hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như; nhận thức của một số ít cán bộ, Đảng viên và nhân dân chưa thật sự thông suốt trong nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương.

Việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo xã và Ban quản lý xây dựng NTM đôi lúc chưa đồng bộ trong thực hiện công việc theo kế hoạch. Do đó có những công việc triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các tiêu chí.

Công tác phối hợp giữa chính quyền – MTTQ, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn chưa  thường xuyên. Một số ngành đoàn thể còn yếu trong công tác tuyên truyền, vận động.

Hoạt động của các tiểu ban nông thôn mới ở thôn chưa thật sự đồng đều, chưa tích cực; Một số đơn vị còn yếu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dẫn đến việc thực hiện được các nội dung nhưng chất lượng không cao.

Một số tiêu chí tuy đã đạt và được công nhận nhưng chất lượng còn thấp, chưa đúng quy cách như: Tiêu chí về môi trường, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí giao thông.

Với mục tiêu đạt chuẩn vào tháng 6/2020, xã Tiến Nông tập trung chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các hạng mục về xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp mua sắp trang thiết bị nội thất, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, trang trí nhà văn hóa các thôn để đạt xã nông thôn mới trong năm 2020.

Kính thưa toàn thể bà con nhân!

          Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. 

Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện hại hoá nông thôn; mỗi hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây nhà vệ sinh cải tiến, hầm bioga; tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Tiến Nông ngày càng giàu đẹp và văn  minh.  

Về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 22/07/2020 10:04:10 (GMT+7)

Nông thôn mới

Thực hiện Chỉ đạo Huyện ủy Triệu Sơn về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong quý 2/2020,  đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020, xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Xã Tiến Nông đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành những tiêu chí còn lại.

Tính đến thời điểm này Địa phương cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Về Giao thông: Đã bê tông và cứng hóa được nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, giao thông nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại  và sản xuất của nhân dân.

Về Thủy lợi: Đã kiên cố hóa được nhiều kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu  phục vụ sản xuất.

Về cơ sở vật chất văn hoá:  Đã khởi công xây dựng khu công sở xã, sân vận động, chỉ đạo các thôn vận động nhân dân đóng góp theo quy chế dân chủ, xây mới, nâng cấp nhà văn hóa, 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện và xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Về sản xuất: Đã và đang áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất như: Máy gặt đập liên hợp, máy cấy, mày cày bừa… để nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Về Y tế: Trạm y tế xã Tiến Nông đã đạt chuẩn, BHYT toàn dân đạt 85,69 %

Về điện: Hệ thống điện đã và đang được nâng cấp đảm bảo nguồn điện sáng cho nhân dân.

Hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đảm bảo.

Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; nhân dân trong toàn xã hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như; nhận thức của một số ít cán bộ, Đảng viên và nhân dân chưa thật sự thông suốt trong nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương.

Việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo xã và Ban quản lý xây dựng NTM đôi lúc chưa đồng bộ trong thực hiện công việc theo kế hoạch. Do đó có những công việc triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các tiêu chí.

Công tác phối hợp giữa chính quyền – MTTQ, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn chưa  thường xuyên. Một số ngành đoàn thể còn yếu trong công tác tuyên truyền, vận động.

Hoạt động của các tiểu ban nông thôn mới ở thôn chưa thật sự đồng đều, chưa tích cực; Một số đơn vị còn yếu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân dẫn đến việc thực hiện được các nội dung nhưng chất lượng không cao.

Một số tiêu chí tuy đã đạt và được công nhận nhưng chất lượng còn thấp, chưa đúng quy cách như: Tiêu chí về môi trường, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí giao thông.

Với mục tiêu đạt chuẩn vào tháng 6/2020, xã Tiến Nông tập trung chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện các hạng mục về xây dựng cơ bản. Chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp mua sắp trang thiết bị nội thất, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, trang trí nhà văn hóa các thôn để đạt xã nông thôn mới trong năm 2020.

Kính thưa toàn thể bà con nhân!

          Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. 

Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện hại hoá nông thôn; mỗi hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây nhà vệ sinh cải tiến, hầm bioga; tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Tiến Nông ngày càng giàu đẹp và văn  minh.